Činnost klubu a dětí a mládeže je pravidelně podporována neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky

  • v r. 2017 dotací poskytnutou ze strany MŠMT v rámci Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
  • v r. 2018 dotací poskytnutou ze strany MŠMT v rámci Programu MŮJ KLUB
  • v r. 2019 dotací poskytnutou ze strany MŠMT v rámci Programu MŮJ KLUB
  • v r. 2020 dotací poskytnutou ze strany MŠMT v rámci Programu MŮJ KLUB
  • v r. 2021 dotacemi poskytnutými ze strany NSA v rámci výzvy MŮJ KLUB a výzvy Provoz a údržba
  • v r. 2022 dotacemi poskytnutými ze strany NSA v rámci výzvy MŮJ KLUB a výzvy Provoz a údržba