Tělovýchovný spolek Sokol byl v Košeticích založen v roce 1920 řídícím učitelem zdejší školy Čeňkem Veselým a legionářskou obcí Dolní Kralovice, v níž se sdružovali bývalí legionáři z první světové války. Prvním náčelníkem Sokola se stal učitel František Beránek a prvním starostou Sokola byl jeho zakladatel Čeněk Veselý. Košetičtí sportovci neměli tehdy k dispozici žádnou tělocvičnu ani hřiště, a proto se zpočátku cvičilo v jedné třídě místní školy. Cvičila se jak prostná, tak na nářadí, které si sokolové sami pořídili. Když Okresní školní rada v Ledči nad Sázavou zakázala sokolům cvičit ve škole, museli hledat nové místo pro provozování sportovních činností. Naskytla se jim nabídka cvičit v hostinci U Duffků (čp. 9), což je nynější sál kulturního zařízení Kozlův dvůr. Od roku 1924 mohli cvičit v nově postaveném sále hostince U Duffků (čp. 32). Sál sloužil jako tělocvična, pořádaly se v něm taneční zábavy a později se tu rovněž promítaly filmy, na něž si sokolové pořídili vlastní promítací stroj na němý film a později i na promítání zvukového filmu. Nářadí se v hospodě upevňovalo do podlahy, po každém cvičení se proto muselo uklidit, aby sál mohl sloužit jiným účelům. Cvičili muži, ženy, dorost i žáci. Ve dvacátých letech košetický Sokol sdružoval 150 bratrů, 160 sester, jak si sokolové říkali, a několik desítek dětí. Do činnosti Sokola se aktivně zapojovali nejenom místní, ale i onšovští učitelé, cvičiteli byli i mnozí místní občané – např. truhlář pan Vinduška, pan Olišar, pan Junek, manželé Čihákovi, a dokonce i košetický pekař pan Duffek. Za 2. světové války byl Němci Sokol zakázán, jeho majetek nacisté zabavili a odvezli neznámo kam. Po válce sokolové svou činnost obnovili – vzniklou tělovýchovnou jednotu Sokol vedl ředitel školy Josef Čihák. Košetičtí sokolové byli pro svou činnost tak zapáleni, že se účastnili i celostátních sportovních akcí, např. žáci školy cvičili v roce 1948 na jedenáctém všesokolském sletu v Praze. Sportovní činnost pokračovala i v pozdějších letech. Při škole existoval fotbalový oddíl, který mohl trénovat na nově zbudovaném hřišti, které vzniklo na místě někdejšího tržiště na dobytek. V současné době existuje v Košeticích sportovní spolek – Sokol, který sdružuje týmy košetických fotbalistů.

Autoři: PETRŮ, Karolína a Kateřina FIALOVÁ. Z historie sportu v Košeticích. Košetice, 2018